Aktualności

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII

25-03-2020

 

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, ulega zmianie organizacja pracy Poradni. Odwołane zostały wszystkie wyznaczone terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych. URUCHOMILIŚMY PRACĘ ZDALNĄ.

___________________________________________________________________________________________

  

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do kontaktu poprzez następujące formy:

 

1.  SEKRETARIAT: 

 

Wszelkie sprawy proszę zgłaszać telefonicznie celem uzgodnienia sposobu ich realizacji codziennie w godz. 8.00 – 14.00 pod nr tel. 17 85 28 130. Zalecamy kontakt telefoniczny, za pomocą drogi elektronicznej (sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl) lub poprzez e-PUAP/profil zaufany.  

 

 

 

2.  TELEFONICZNE KONSULTACJE SPECJALISTÓW PORADNI DLA DZIECI / UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI:

  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

SPECJALISTA

NR TELEFONU

poniedziałek

 

8.00-12.00

Elżbieta Gruca-Bielenda (doradca zawodowy)

Maria Głowiak

514 991 701 / 17 85 28 130

wtorek

8.00-12.00

12.00-16.00

Katarzyna Nowacka-Dziuba

Dominika Maj

514 991 701 / 17 85 28 130

środa

 

11.00-15.00

Stanisława Mazecka-Michnowicz (doradca zawodowy)

514 991 701 / 17 85 28 130

czwartek

 

8.00-12.00

11.00-15.00

Iwona Masłowska

Jochymek Katarzyna

514 991 701 / 17 85 28 130

piątek

 

8.00-12.00

Aneta Adamczuk

514 991 701 / 17 85 28 130

 

  • TELEFONICZNE KONSULTACJE INNYCH SPECJALISTÓW:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

PEDAGOG

LOGOPEDA

NR TELEFONU

poniedziałek

9.00-13.00

Dorota Rokita

 

 

514 998 967

wtorek

8.00-12.00

 

Anna Maria Buż

 

514 998 967

środa

8.45-10.45

 

11.00-15.00

Małgorzata Półtorak (doradca zawodowy)

Małgorzata Zaborniak-Sobczak

 

 

Grażyna Radek

 

514 998 967

czwartek

8.00-12.00

11.00-15.00

Izabela Filipiak-Kudasik

 

Magdalena Grot-Mrozicka

514 998 967

piątek

8.00-12.00

Agnieszka Walicka-Chmiel

Dorota Barańska

 

 

514 998 967

 

 

 

3.  PRACA ZDALNA SPECJALSTÓW codziennie w godz. 8.00 – 12.00

  

IMIĘ I NAZWISKO

 ADRES e-mail

 

Adamczuk Aneta

Barańska Dorota

Buż Anna Maria

Filipiak-Kudasik Izabela

Głowiak Maria

Grot-Mrozicka Magdalena

Gruca-Bielenda Elżbieta

Jochymek Katarzyna

Maj Dominika

Masłowska Iwona

Mazecka-Michnowicz Stanisława

Nowacka-Dziuba Katarzyna

Półtorak Małgorzata

Radek Grażyna

Rokita Dorota

Walicka-Chmiel Agnieszka

Zaborniak-Sobczak Małgorzata

 

 

Osoby objęte psychoterapią lub uczestniczące w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w naszej poradni, nadal mają możliwość jej kontynuowania, w formie wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą  (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe, wideorozmowy).

 

Pracownicy poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

 

Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli i szkół proszeni są o kontaktowanie się w sprawie dzieci / uczniów ze specjalistami opiekującymi się daną placówką. 

___________________________________________________________________________________________

 

Poradnia nadal prowadzi działalność orzeczniczą. W związku z tym prosimy o przekazywanie dokumentacji i wniosków w wersji elektronicznej, po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem (skany dokumentów przesłane na adres: sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (listownie) na adres poradni (ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów). Wszystkie potrzebne druki można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka „druki do pobrania”). 

___________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Jednakże druki dokumentów znajdują się również w przedsionku poradni (wydzielone miejsce dla interesantów z przygotowanymi drukami dokumentów, którzy chcą osobiście je wypełnić) wraz ze skrzynką, do której także można składać wszelkie dokumenty kierowane do poradni. 

Aktualnie nie wyznaczamy nowych terminów spotkań w poradni.

Obecna organizacja pracy obowiązuje do odwołania.

 

                                                                                                 Magdalena Grot-Mrozicka 

                                                 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie

 

 

<< wstecz

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito