Aktualności

AKTUALIZACJA ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO / ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

17-02-2014

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie informuje, że na podstawie rozp. MEN z dn. 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wystawiane są na określony czas:

 

-    rok szkolny

-    etap edukacyjny

-    okres kształcenia w danej szkole

 

  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim wydaje się na okres:

 

-    do 5 lat

 

Biorąc pod uwagę powyższe, wiele orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych straci ważność 31.08.2014 r.

 

Warunkiem   realizacji   kształcenia specjalnego  / zajęc rewalidacyjno-wychowawczych  od   dnia   1  września  2014 r.  jest wydanie  przez poradnię orzeczenia przed tym terminem, po wykonaniu badań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych i konsultacji lekarskich.

 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji wydawania orzeczeń dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie przypomina Państwu Dyrektorom wszystkich podległych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych o konieczności zobowiązania rodziców dzieci niepełnosprawnych, by odpowiednio wcześniej złożyli wniosek o przyjęcie w poradni w celu diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej i wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na kolejny etap edukacyjny.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W PORADNI należy składać w sekretariacie

 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie

ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

tel. / fax 017 85 28 130

e-mail: http:// www.ppp1-rzeszow.edu.pl

 

                         W MIESIĄCACH MARZEC/KWIECIEŃ 2014 r.

 

 

 

 

<< wstecz

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito