Dla rodziców

  • Przyjęcie dziecka / ucznia w poradni odbywa się po złożeniu przez rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia ZGŁOSZENIA w sekretariacie poradni (dokument dostępny w zakładce Druki do pobrania dla rodziców). 
  • Możliwe jest także złożenie ZGŁOSZENIA przez dyrektora przedszkola / szkoły / placówki, po uzyskaniu zgody rodzica na badanie w poradni (dokument dostępny w zakładce Druki do pobrania dla nauczycieli). 

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania obowiązujące w Poradni.

Pliki do pobrania

zgloszenie_do_ppp_nr_1_w_rzeszowie.pdf

ZGŁOSZENIE DZIECKA / UCZNIA O PRZYJĘCIE W PORADNI

wniosek_do_zo.pdf

WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO O WYDANIE ORZECZENIA / OPINII

zaswiadczenie_lekarskie_-_ksztalcenie_specjalne.pdf

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - KSZTAŁCENIE SPECJALNE / WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

zaswiadczenie_lekarskie_-_indywidualne_nauczanie.pdf

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE / INDYWIDUALNE NAUCZANIE

czesc_c_zaswiadczenia_lekarskiego.pdf

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - MEDYCYNA PRACY

zaswiadczenie_lekarskie_-_zindywidualizowana_sciezka_ksztalcenia.pdf

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito