Dla rodziców

  • Przyjęcie dziecka / ucznia w poradni odbywa się po złożeniu przez rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia ZGŁOSZENIA w sekretariacie poradni (dokument dostępny w zakładce Druki do pobrania dla rodziców). 
  • Możliwe jest także złożenie ZGŁOSZENIA przez dyrektora przedszkola / szkoły / placówki, po uzyskaniu zgody rodzica na badanie w poradni (dokument dostępny w zakładce Druki do pobrania dla nauczycieli). 

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania obowiązujące w Poradni (w plikach PDF oraz WORD).

 

__________________________________________________________________________________________________________

Pliki do pobrania

zgloszenie_do_ppp_nr_1_w_rzeszowie.pdf

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA / UCZNIA O PRZYJĘCIE W PORADNI (PDF)

wniosek_do_zo.pdf

2. WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO / OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU / UCHYLENIE ORZECZENIA (PDF)

zaswiadczenie_lekarskie_-_ksztalcenie_specjalne.pdf

3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - KSZTAŁCENIE SPECJALNE / WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (PDF)

zaswiadczenie_lekarskie_-_indywidualne_nauczanie.pdf

4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - INDYWIDUALNE NAUCZANIE / INDYWIDUALNE ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (PDF)

zaswiadczenie_lekarskie_-_zindywidualizowana_sciezka_ksztalcenia.pdf

5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (PDF)

czesc_c_zaswiadczenia_lekarskiego.pdf

6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - MEDYCYNA PRACY (PDF)

badanie_okulistyczne.pdf

7. BADANIE OKULISTYCZNE + ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (OKULISTYCZNE) CELEM WYDANIA ORZECZENIA (PDF)

wniosek_o_przekazanie_dokumentacji.pdf

8. WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO INNEJ PORADNI (PDF)

wniosek_o_wydanie_opinii.pdf

9. WNIOSEK O WYDANIE OPINII / INFORMACJI (PDF)

zgloszenie_do_ppp_nr_1_w_rzeszowie.doc

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA / UCZNIA O PRZYJĘCIE W PORADNI (WORD)

wniosek_do_zo.doc

2. WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO / OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU / UCHYLENIE ORZECZENIA (WORD)

zaswiadczenie_lekarskie_-_ksztalcenie_specjalne.docx

3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - KSZTAŁCENIE SPECJALNE / WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WORD)

zaswiadczenie_lekarskie_-_indywidualne_nauczanie.docx

4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - INDYWIDUALNE NAUCZANIE / INDYWIDUALNE ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (WORD)

zaswiadczenie_lekarskie_-_zindywidualizowana_sciezka_ksztalcenia.docx

5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (WORD)

czesc_c_zaswiadczenia_lekarskiego.doc

6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - MEDYCYNA PRACY (WORD)

badanie_okulistyczne.docx

7. BADANIE OKULISTYCZNE + ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (OKULISTYCZNE) CELEM WYDANIA ORZECZENIA (WORD)

wniosek_o_przekazanie_dokumentacji.doc

8. WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO INNEJ PORADNI (WORD)

wniosek_o_wydanie_opinii.doc

9. WNIOSEK O WYDANIE OPINII / INFORMACJI (WORD)

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito