JUBILEUSZ 60-LECIA PORADNI

 

 

JUBILEUSZ 60-lecia PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W RZESZOWIE

 

Dnia 14 czerwca 2019 w Sali Kryształowej Hotelu Prezydenckiego odbyła się konferencja naukowa w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia PPP Nr 1 w Rzeszowie.

 

Na wstępie Pani dyrektor Magdalena Grot-Mrozicka powitała dostojnych gości. Następnie – oficjalnie otwierając konferencję – głos zabrał Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, a także przedstawiciele Parlamentu i przedstawiciele Samorządu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu rzeszowskiego, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podkarpackiego oraz inni znamienici goście. 

 

Następnie odczytano nadesłane listy. W dalszej kolejności głos zabrała dyrektor PPP Nr 1 w Rzeszowie Pani Magdalena Grot-Mrozicka wygłaszając przemówienie i zapraszając uczestników konferencji do wysłuchania wspomnień osób związanych z poradnią przez ostatnich 60 lat.

 

Kolejnym punktem programu był wykład pt. „Zapotrzebowanie na humanizm  w teorii i praktyce poradnictwa. Ponowoczesna perspektywa spojrzenia”, wygłoszony przez prof. Franciszka Wojciechowskiego, obecnie pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, niegdyś dyrektora PPP Nr 1 w Rzeszowie. 

 

Następnie zaproszeni goście wysłuchali pięknego koncertu orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Młp. Po koncercie odbyło się uroczyste krojenie tortu, specjalnie przygotowanego na tę okazję.

 

Po przerwie prof. Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie wygłosił wykład nt. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci i młodzieży".

 

Po ciekawym i ekspresyjnym wykładzie Pana profesora goście zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek oraz rozmowy i dalsze wspomnienia już w kuluarach.

 

Jubileusz był wspaniałą okazją do podsumowań, oceny dotychczasowej działalności poradni, ale też wyznaczenia nowych celów i zadań, spojrzenia w przyszłość.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

PODZIĘKOWANIA

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dostojnym Gościom za udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia naszej Poradni. 

Dziękujemy za piękne życzenia, okazaną życzliwość i wszelkie miłe słowa dotyczące naszej codziennej pracy i naszej placówki. 

Dziękujemy również tym, którzy nie mogąc osobiście uczestniczyć w Jubileuszu pamiętali o nas przesyłając życzenia oraz listy gratulacyjne. 

 

 
 
 
 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito