Organizacja pracy poradni podczas stanu epidemii

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

 

Szanowni Państwo,

Poradnia realizuje pracę w formie tradycyjnej (stacjonarnej). W trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników zachowujemy reżim sanitarny. Wykonując zadania poradni stosujemy się do wytycznych GIS, MEN i MZ.

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną informujemy, iż:

 • Wszelkie dokumenty wymagane przez poradnię należy przekazywać za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub pozostawiać w metalowej oznakowanej skrzynce znajdującej się przed wejściem do poradni (w przedsionku budynku) - w celu zminimalizowania ilości klientów przyjmowanych w poradni.
 • W poradni przyjmowane są wyłącznie osoby, które wcześniej umówiły się telefonicznie.
 • Poradnia prowadzi bezpośrednią działalność konsultacyjną, diagnostyczną, terapeutyczną, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.
 • Przed wizytą w poradni rodzic / prawny opiekun powinien zapoznać się z WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA, znajdującymi się na stronie internetowej poradni. Niewyrażenie zgody na: warunki badania, stosowanie środków ochronnych, wypełnienie oświadczeń - jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 • Pisemne opinie, informacje z wyników badań wysyłane są pocztą tradycyjną na adres wskazany przez rodzica we wniosku o wydanie opinii/informacji.
 • Wszelkie zapytania prosimy konsultować telefonicznie (sekretariat: 17 85 28 130) lub mailowo (sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl).
 • Zawieszono do odwołania pracę bezpośrednią specjalistów poradni w terenie - w przedszkolach / szkołach / ośrodkach znajdujących się na terenie powiatu rzeszowskiego. Wszelkie sprawy pilne i sposób ich realizacji należy uzgadniać z Dyrektorem poradni lub z Opiekunem placówki.
 • Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami poradni drogą elektroniczną (poniżej adresy e-mail) lub telefoniczną, w wyznaczonych godzinach konsultacji (poniżej harmonogram konsultacji specjalistów), pod nr tel.: 17 85 28 130 lub 514 991 701 / 514 998 967.

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

ADRES e-mail

 

Adamczuk Aneta

 

psycholog

Barańska Dorota

pedagog

 

Borkowska Jolanta

pedagog

 

Buż Anna Maria

pedagog, mediator

 

Filipiak-Kudasik Izabela

pedagog

 

Głowiak Maria

psycholog

 

Grot-Mrozicka Magdalena

 

dyrektor

 

Gruca-Bielenda Elżbieta

psycholog

doradca zawodowy

Jochymek Katarzyna

psycholog

 

Kotowicz Agnieszka

pedagog

 

Maj Dominika

psycholog

 

Masłowska Iwona

 

psycholog

l

 

Mazecka-Michnowicz Stanisława

psycholog

doradca zawodowy

Nowacka-Dziuba Katarzyna

psycholog, mediator

 

Półtorak Małgorzata

pedagog

doradca zawodowy

Radek Grażyna

logopeda

 

Rokita Dorota

pedagog

 

Wojtuch Magdalena

psycholog

Zaborniak-Sobczak Małgorzata

wicedyrektor

 

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPECJALISTÓW PORADNI:

IMIĘ I NAZWISKO

 

STANOWISKO

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

Adamczuk Aneta

psycholog, tyflopedagog,

terapeuta metody Warnkego

czwartek

piątek

11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

Barańska Dorota

pedagog,

terapeuta metody Tomatisa

środa

piątek

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

Borkowska Jolanta

pedagog

wtorek

piątek

14.00 – 15.00

11.00 – 12.00

Buż Anna Maria

pedagog, mediator,

specjalista ds. autyzmu,

poniedziałek

piątek

14.00 – 15.00

11.00 – 12.00

Filipiak-Kudasik Izabela

pedagog, terapeuta ręki

środa

czwartek

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

Głowiak Maria

psycholog, logopeda,

specjalista ds. autyzmu

czwartek

piątek

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Grot-Mrozicka Magdalena

dyrektor, neurologopeda,

oligofrenopedagog

poniedziałek

wtorek

9.00 – 11.00

12.00 – 14.00

Gruca-Bielenda Elżbieta

psycholog, doradca zawodowy

poniedziałek

piątek

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

Jochymek Katarzyna

psycholog

poniedziałek

czwartek

11.00 – 12.00

14.00 – 15.00

Kotowicz Agnieszka

pedagog,

specjalista ds. autyzmu

poniedziałek

czwartek

11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

Maj Dominika

psycholog, psychoterapeuta,

terapeuta rodzin,

czwartek

piątek

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Masłowska Iwona

psycholog, lider Szkoły dla

Rodziców i Wychowawców

wtorek

czwartek

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30

Mazecka-Michnowicz Stanisława

psycholog, doradca zawodowy,

terapeuta metody Tomatisa

środa

piątek

15.00 – 16.00

11.00 – 12.00

Nowacka-Dziuba Katarzyna

psycholog, mediator,

terapeuta EEG Biofeedback

środa

czwartek

14.00 – 15.00

11.00 – 12.00

Półtorak Małgorzata

pedagog, doradca zawodowy

piątek

17.00 – 18.00

 

Radek Grażyna

logopeda,

terapeuta EEG Biofeedback

wtorek

 

12.00 – 13.00

 

Rokita Dorota

pedagog, diagnoza i

terapia dyskalkulii,

terapeuta EEG Biofeedback

poniedziałek

czwartek

17.00 – 18.00

11.00 – 12.00

Wojtuch Magdalena

psycholog

poniedziałek

czwartek

14.00 – 15.00

11.00 – 12.00

Zaborniak-Sobczak Małgorzata

wicedyrektor, surdopedagog

logopeda

poniedziałek

piątek

15.00 – 16.00

14.00 – 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez Dyrektora w sprawach różnych:

 • poniedziałek w godz. 9.00 - 11.00
 • wtorek w godz. 12.00 - 14.00  

 

Przyjęcia interesantów przez Dyrektora w sprawie SKARG I WNIOSKÓW:

 • czwartek w godz. 12.00 - 14.00.

 (zgodnie z ustalonym wcześniej w sekretariacie terminem i godziną spotkania - osobiście lub telefonicznie 017 85 28 130).

 

________________________________________________________________________________

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIZYTY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W RZESZOWIE W ZWIĄZKU Z COVID-19:

 • W poradni przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem / opiekunem, który nie wykazuje objawów infekcji.
 • Dziecko umówione na diagnozę posiada własne przybory do pisania (dwa długopisy i ołówek, ew. kredki), chusteczki higieniczne i wodę do picia.
 • Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia i / lub zdezynfekowania rąk.
 • Po wejściu do poradni rodzic wraz z dzieckiem udaje się do sekretariatu, gdzie wypełnia stosowne oświadczenia, pracownik sekretariatu rejestruje dane rodzica i dziecka w „Wykazie osób przebywających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie”.
 • W poradni istnieje obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 • W poradni obowiązują "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa", które znajdują się w zakładce WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - przed umówioną wizytą w poradni należy się z nimi zapoznać.

                                                                         

                                                                                               Magdalena Grot-Mrozicka 

                                                 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito