Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor

Grot - Mrozicka Magdalena             (neurologopeda, oligofrenopedagog, konsultant metody Tomatisa, certyfikowany diagnosta ADOS-2)
 

Wicedyrektor

Zaborniak - Sobczak Małgorzata      (surdopedagog, logopeda, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki)

 

 

Psycholodzy

Adamczuk Aneta                                (tyflopedagog, terapeuta metody Warnkego)                  
Głowiak Maria                                    (logopeda, specjalista ds. autyzmu)

Jochymek Katarzyna                          (terapeuta TUS MRR W. Sherborne, kwalifikowany w zakresie diagnozy małego dziecka,

                                                           specjalista ds. autyzmu)

Maj Dominika                                     (psychoterapeuta, terapeuta rodzin, trener Szkoły dla Rodziców,
                                                           specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży)   
Masłowska Iwona                               (lider Szkoły dla Rodziców i Wychowawców)                                        
Nowacka - Dziuba Katarzyna             (terapeuta EEG Biofeedback, mediator-negocjator)
Wojtuch Magdalena                            (psycholog dziecięcy, kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej,
                                                            terapeuta INSTRUMENTAL ENRICHMENT)
Woźniak - Kaznowska Joanna            (psycholog, pedagog)
                             

 

Pedagodzy

Barańska Dorota                                 (terapeuta metody Tomatisa)

Buż Anna Maria                                   (mediator-negocjator, asystent dzieci z autyzmem, certyfikowany diagnosta ADOS-2)

Filipiak - Kudasik Izabela                     (terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki)

Kotowicz Agnieszka                             (terapeuta integracji sensorycznej, specjalista ds. autyzmu, certyfikowany diagnosta ADOS-2,

                                                             terapeuta INSTRMENTAL ENRICHMENT)

Półtorak Małgorzata                             (doradca zawodowy, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki)

Rokita Dorota                                       (logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback)

Walicka - Chmiel Agnieszka                 (oligofrenopedagog, trener Treningu Zastępowania Agresji - ART)

                                 

 

Logopedzi

Niewińska Katarzyna                            (neurologopeda) 

 

 

Terapeuci WWRD - program "Za życiem"

Wojtuch Magdalena                              (psycholog)

Katarzyna Jochymek                            (psycholog)

Niewińska Katarzyna                            (neurologopeda)

Anna Maria Buż                                    (pedagog)

Katarzyna Niemczak                             (fizjoterapeuta)

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito