Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor

Grot - Mrozicka Magdalena                     (neurologopeda, oligofrenopedagog, konsultant metody Tomatisa)
 

Wicedyrektor

Zaborniak - Sobczak Małgorzata             (surdopedagog, logopeda, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki)

 

Psycholodzy

Adamczuk Aneta                                      (SORE, tyflopedagog, terapeuta metody Warnkego)                  
Głowiak Maria                                           (logopeda, SORE, specjalista ds. autyzmu)
Gruca - Bielenda Elzbieta                         (doradca zawodowy) 
Jochymek Katarzyna                                 (terapeuta ds. zaburzeń społeczno-emocjonalnych)
Masłowska Iwona                                      (lider Szkoły dla Rodziców)                                        
Mazecka - Michnowicz Stanisława            (doradca zawodowy, terapeuta metody Tomatisa)
Nowacka - Dziuba Katarzyna                    (terapeuta Biofeedback, mediator-negocjator)
Czajkowska Michalina                                
 

Pedagodzy

Barańska Dorota                                        (terapeuta metody Tomatisa)

Borkowska Jolanta

Grzebyk Hanna                                          (terapeuta Biofeedback)                                                  

Rokita Dorota                                             (logopeda, SORE, terapeuta pedagogiczny)

Walicka - Chmiel Agnieszka                       (oligofrenopedagog, trener Treningu Zastępowania Agresji - ART, SORE)

Buż Anna Maria                                          (mediator-negocjator, asystent dzieci z autyzmem)

Izabela Marczykowska                              (pedagog, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

                                                                   doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki) - w zastępstwie 

 

Logopedzi

Radek Grażyna                                           (terapeuta Biofeedback) 

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito