Gmina Chmielnik

 

LP.

PLACÓWKA

ADRES

OPIEKUN

 

1.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. por. Jana Bałdy

w Chmielniku

 

36-016 Chmielnik 41

tel. 17 2296649

e-mail:

 

mgr MARIA GŁOWIAK

(psycholog)

 

 

 

2.

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku

 

 

36-016 Chmielnik 316

  tel. 17 22 96 614

e-mail:

 

mgr MARIA GŁOWIAK

(psycholog)

 

 

 

3.

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

 

36-016 Chmielnik 169 a

tel. 17 22 96 615

e-mail:sp3.chmielnik2intertele.pl

 

mgr MARIA GŁOWIAK

(psycholog)

  

 

 

4.

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

w Woli Rafałowskiej

 

Wola Rafałowska 139,

36-017 Błędowa Tyczyńska  

tel. 17 22 96 617

e-mail: wola@spwr.chmielnik.com

   

mgr IZABELA

FILIPIAK-KUDASIK

(pedagog)

 

 

 

5.

   

Szkoła Podstawowa

im. Orląt Lwowskich

w Zabratówce

 

 

 

36-017 Zabratówka 47

tel. 17 2296 618

e-mail: zabrat@intertele.pl lub

  

mgr MARIA GŁOWIAK

(psycholog)

 

 

 

 

6.

 

Branżowa Szkoła I st.

w Chmielniku (niepubliczna)

Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej

im. św. Franciszka z Asyżu

 

 

36-016 Chmielnik 4B

tel. 17 230 55 77

e-mail: poczta@ekocentrum.edu.pl

 

mgr MARIA GŁOWIAK

(psycholog)

 

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito