Stosowana Analiza Zachowania

 

Stosowana Analiza Zachowania

 

Stosowana Analiza Zachowania (SAZ) jest dyscypliną naukową, która według raportu Narodowego Centrum Autyzmu (National Autism Center), należy do grupy ustanowionych metod terapeutycznych, a więc takich, których skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Wykorzystuje ona procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować problemy istotne społecznie.

 

Charakteryzując Stosowaną Analizę Zachowania można użyć takich określeń jak:

  • behawioralna – koncentruje się na zachowaniu dziecka, czyli na tym co mierzalne i obserwowalne,
  • analityczna – analizuje zachowania szukając zależności pomiędzy tym co poprzedza zachowanie, samym zachowaniem, a także tym co następuje po, czyli konsekwencjami zachowania (zachowanie pod lupą).

 

Dla kogo?

Stosowana Analiza Zachowania ma najczęstsze zastosowanie w terapii osób o zaburzonym rozwoju. Jej trzy główne cele, które zapewnić mają tym osobom niezależność i efektywne funkcjonowanie w środowisku to:

 

 

ROZWIJANIE ZACHOWAŃ   ®   REDUKOWANIE ZACHOWAŃ   ®   UTRZYMYWANIE

DEFICYTOWYCH                          NIEPOŻĄDANYCH                           EFEKTÓW W CZASIE

 

 

Stosowana Analiza Zachowania jest także bardzo pomocna w przypadku, tzw. „trudnych dzieci”/ „niegrzecznych dzieci”.

 

 

Czym jest zachowanie?

„Zachowanie w ujęciu behawioralnym to wszystko, co bezpośrednio widzimy, obserwując dziecko czy dorosłego. Zachowaniem jest konkretna czynność, nie jest nim natomiast brak tej czynności. Zachowanie ma także określone miejsce, czas, przestrzeń, odnosi się do konkretnej sytuacji i do określonych ludzi.”(Kołakowski, A. Pisula „Sposób na trudne dziecko”)

   

Myśląc o zachowaniu zawsze zadajemy  sobie pytanie: „ co robi dziecko?”, a nie: „czego nie robi?”.

 

  

WAŻNE!

 

„Nie zatrzymujemy się jednak na tym Co? (zachowanie) robi dziecko.

 

Zastanawiamy się Po Co?/DLACZEGO? (potrzeby) to robi

 

 

Główne cele specjalisty pracującego „nad zachowaniem”  ®  ANALIZA:

  • odpowiedź na pytanie: jaki komunikat swoim zachowaniem chce mi przekazać mój uczeń?”,
  • określenie funkcji zachowania (ucieczka, uwaga, pozyskanie przedmiotu lub zajęcia, stymulacyjna) – co wzmacnia zachowanie?,
  • nazwanie zmiennych które na to zachowanie wpływają (zdarzenia poprzedzające zachowanie oraz konsekwencje, które pojawiają się już po zachowaniu),
  • dobór strategii działania w zależności od funkcji zachowania,
  • na jakim poziomie rozwoju emocjonalnego znajduje się dziecko?

 

Kolejnym krokiem po analizie jest zaplanowanie działań, dbając o spójność środowiska, a na samym końcu nadchodzi czas na działanie.

 

 

WAŻNE!

 

 ANALIZA      ®     PLAN       ®      DZIAŁANIE

 

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito