Terapia Biofeedback

                                                                                                                           

ISTOTA METODY

Biofeedback to nowoczesna metoda wspomagająca procesy efektywnego uczenia się, lepszego wykorzystywania własnych możliwości intelektualnych, wzmacniająca umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

OPIS METODY

Metoda oparta jest na pracy z wykorzystaniem monitora komputera.

Uczestnik programu uczy się, jak wspomagać swój umysł podczas wykonywania konkretnych zadań umysłowych. Dzięki tej metodzie trenujący może uzyskać informacje zwrotne o swoim stanie fizjologicznym, wie kiedy jest skoncentrowany, a kiedy nie. Uczy się w sposób świadomy zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował szybciej i wydajniej.

 

EFEKTY TERAPII

Metoda pozwala poprawić zdolność koncentracji uwagi, wzmocnić funkcje pamięci, rozwinąć umiejętność wyciszenia się, podnieść samoocenę i motywację do wysiłku intelektualnego, a dzięki temu wpływa znacząco na osiąganie lepszych wyników w nauce.

 

DLA KOGO?

Biofeedback jest kierowany jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania mózgu, dla osób z problemami takimi jak: ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, zaburzenia lękowe i inne. Najczęściej odbywa się od 10 do 30 treningów 1 raz w tygodniu.

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito