Warsztaty dla Dobrych Rodziców

 

Warsztaty dla Dobrych Rodziców to propozycja dla każdego rodzica, który chciałby:

  • poprawić swoje relacje z dzieckiem,
  • nauczyć się innymi sposobami, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (tj. wybuchy złości dziecka, agresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, trudności z nauką, koncentracją, nadpobudliwością)
  • rozumieć dziecko z ADHD i skutecznie mu pomóc.

Podczas warsztatów rodzice pracując warsztatowo zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą wyżej wymienionych trudności. Pomiędzy zajęciami rodzice ćwiczą poznane metody i techniki w życiu codziennym dostosowując je do własnego dziecka.

 

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

  •  14 spotkań co tydzień, po 2 godziny zegarowe (3-4 miesiące)

 

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW, m.in.:

 

1. Wykład wstępny na temat ADHD.

2. Rozróżnianie objawów ADHD od celowego łamania norm.

3. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD - "okulary na ADHD" (konkretne techniki pracy

    z objawami w szkole, w domu).

4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej - co ją wywołuje, a co podtrzymuje.

5. Zauważanie pozytywnych stron dziecka i umiejętne chwalenie go za nie.

6. Nagradzanie pozytywnych zachowań.

7. Rygorystyczne przestrzeganie norm i zasad. Powiązanie przestrzegania i łamania przez dziecko zasad z systemem

    nagród i konsekwencji. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Wprowadzenie systemów żetonowych.

9. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.

10. Komunikacja rodzic - dziecko - szkoła.

 

MATERIAŁY:

Uczestnicy otrzymują skrypt 14 spotkań, w którym zawarte są wszystkie treści poznane na warsztatach oraz ćwiczenia do pracy w domu.

 

EFEKTY:

  • "Warsztaty nauczyły mnie dostrzegać pozytywy u moich dzieci, konsekwentnie egzekwować zasady, formułować zasady i pochwały. Uporządkowały naukę dziecka w domu, a co za tym idzie - życie w domu. Pozwoliły "dogadać się" z nastolatkiem. Tak ogólnie to nauczyłam się patrzeć pozytywnie i tylko pozytywnie na moje dziecko".
  •  "Warsztaty zmieniły postrzeganie własnego dziecka poprzez problemy dziecka z ADHD. Dały mi wewnetrzne uspokojenie i wyciszenie. Nastapiła zmiana i poukładanie priorytetów względem dziecka.  Zmieniło się podejście do jego problemów i odmienny niż do tej pory system chwalenia."
  •  "Odbyte warsztaty spowodowały, że zmieniłam swój stosunek do własnych dzieci, uspokoiłam się, a przez to cała nerwowa atmosfera, jaka panowała w domu gdzieś "znikła". Poprawiły się moje relacje z dziećmi."
  • "Warsztaty nauczyły mnie inaczej patrzeć na dziecko. Bardziej i częściej doceniać i chwalić, mniej wypominać. Przypomniały i uświadomiły jak ważna jest konsekwencja. Z pewnością zajęcia pozwoliły mi uwierzyć, że jestem dobrą mamą, mam wspaniałego syna i razem damy radę."
  •  "Warsztaty zmieniły moje nastawienie do sytuacji. Do dzieci (obojga). Uporządkowały, uzupełniły moją wiedzę. Dziś wiem, że wszystko zależy ode mnie, mojego nastawienia i podejścia do problemów. Stosuję w praktyce wiedzę, którą uzyskałam: konsekwencje, zasady, plan działania, relacje z dziećmi, metody żetonowe, akceptacja objawów."

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito